Risicobeheer, Permanente Controle, Compliance & Fraude

Missie

De afdeling “Risicobeheer, Permanente Controle, Compliance & Fraude” waakt over de naleving van de risicobereidheid van de bank. De activiteiten zijn onderverdeeld in 5 subafdelingen:

 • Risicobeheer,
 • Permanente controle,
 • Fraude,
 • Administratie en Datakwaliteit,
 • Compliance : dit departement staat in voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving, interne procedures en gedragsregels, zodat de reputatie en integriteit van de bank niet in gevaar komen. Dit is zowel in ons eigen belang als in dat van onze klanten.

Jouw sollicitatie in 6 stappen

  • 1
  • Je aanvraag indienen
  • Je aanvraag indienen
  • 2
  • Eerste contact
  • Eerste contact
  • 3
  • Interview met de Teamleader
  • Interview met de Teamleader
  • 4
  • Contractvoorstel
  • Contractvoorstel
  • 5
  • Aanwerving
  • Aanwerving
  • 6
  • Integratie
  • Integratie